1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th & 6th: Quest Quizz. Voluntary

 
Here you have some extra quizz. Follow the instructions below.
A continuació uns links usuaris i contrasenyesamb més activitats interactives de Quest. Recordau que  heu de concedir permisos a sa web i Flash Player per tal que puguin veure es contingut, (adalt a l’esquerra):

  1. Primaria:
  2. 1º Link:                 Llegeix més»