Activitats Complementàries

Tenen caràcter d’activitats complementàries aquelles activitats didàctiques que es realitzen amb l’alumnat en horari que majoritàriament és lectiu i que, tot i formar part de les programacions, tenen caràcter diferenciat pel moment, l’espai o els recursos que utilitzen. Aquestes activitats tenen caràcter obligatori per a tot l’alumnat. En són un exemple les visites, els treballs de camp, les festes i commemoracions i altres de semblants.