Admissió d’alumnes

Sol·licitud de plaça escolar per al curs 2020 – 21

 
                                       
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

C/Sant Antoni, s/n –07660 Cala d’Or – Santanyí (Balears) Tel. 971 659 514 ceipsantamariadelmar@educaib.eu

 • 2 FOTOS CARNET (Educació Infantil)

 • 1 FOTO CARNET (Educació Primària)

 • CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT DEL NIN/A

 • TARGETA SEGURETAT SOCIAL DEL NIN/A (original i fotocòpia)

 • LLIBRE DE FAMÍLIA (original i fotocòpia de la pàgina pares i nin/a)

 • DNI, NIE o PASSAPORT PARES I NIN/A (original i fotocòpia)

 • 2 FOTOS CARNÉ (Educación Infantil)

 • 1 FOTO CARNÉ (Educación Primaria)

 • CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO DEL NIÑO/A

 • TARJETA SEGURIDAD SOCIAL DEL NIÑO/A (original y fotocopia)

 • LIBRO DE FAMILIA (original y fotocopia de la página padres y niño/a)

 • DNI, NIE o PASAPORTE PADRES Y NIÑO/A (original y fotocopia)