Menjador

Menús:

CURS 2021-2022

Dimarts dia 14 de setembre començarà el servei de menjador.

HORARI:

Setembre i juny de 14:00 a 15:00h

De dilluns a dijous de 14:00 a 16:00 h. d’octubre a maig.

Divendres de 14:00 a 15:00 h. (si hi ha comensals)

  • Empresa: Diver MIgjorn S.L.
  • Preu: Els talonaris són de 10 tiquets a utilitzar durant el curs 2021-22. El preu del tiquet : 5,57€, per tant un talonari val 55,70€ que s’ha ingressar a La Caixa ES9421001389880200092965.

    Una vegada fet l’ingrés s’ha de recollir el talonari a la secretaria del centre de 8:45 a 9:30h però evitant el moment d’entrada dels alumnes ja que per les mesures covid no poden coincidir adults i alumnes al mateix espai.
    És imprescindible presentar el resguard de l’ingrés (fet al banc o online) a nom de l’alumne per poder obtenir un talonari.

    …………………………………….

El próximo martes 14 de septiembre empezará el servicio de comedor escolar.

Los talonarios son de 10 tickets que se pueden utilizar durante el curso 2021-22. El precio del ticket es de 5,57€, por tanto un talonario cuesta 55,70€ que se debe ingresar en La Caixa ES9421001389880200092965.

Una vez hecho el ingreso se puede recoger el talonario en la secretaría del centro de 8:45 a 9:30h pero evitando el momento de entrada de los alumnos ya que ,siguiendo el protocolo covid, no pueden coincidir en un mismo espacio los alumnos y adultos externos.

Es imprescindible presentar el resguardo del ingreso hecho ( en el banco u online) a nombre del alumno/a para poder recoger el talonario.

Horario del servicio de comedor:
Septiembre y junio : de 14h a 15h.
De octubre a mayo ( excepto viernes) : de 14h a 16h.
Los viernes que haya servicio de comedor : de 14h a 15h.