Menjador

CURS 2019 – 20

De dilluns a dijous de 14:00 a 16:00 h. d’octubre a maig.

Divendres, setembre i juny, de 14:00 a 15:00 h. (si hi ha comensals)

 • Empresa: La Productora S.A.L.
 • Preu: Es venen blocs de 15 vals. Cada bloc costa 79,65 €
 • S’ha de fer un ingrés o transferència al compte del Banc de Sabadell. IBAN: ES5600810207480001508651. Titular:  Autoservicios La Productora S.A.L
 • A l’ingressar els doblers al compte bancari és imprescindible que en el concepte de transferència s’hi indiqui: nom i llinatges de l’alumne, centre escolar i bloc de 15 vals per a l’ús del servei.
 •  Els blocs es podran recollir a la secretaria del centre els dilluns i els dijous, de 8:45 a 9:00 h a l’entrega del justificant original del pagament.

 Aquests vals just serviran al llarg del curs 2019-20

 • El centre ofereix guàrdia de menjador, de les 15:00 – 16:00, de dilluns a dijous.

De lunes a jueves de 14:00 a 16:00 h. de octubre a mayo.

Viernes, septiembre y junio, de 14:00 a 15:00 h. (si hay comensales)

 • Empresa: La Productora S.A.L.
 • Precio: Se venden talonarios de 15 vales. Cada talonario cuesta 79,65 €
 • Se tiene que hacer el ingreso o la transferencia en la cuenta del Banco de Sabadell. IBAN: ES5600810207480001508651. Titular:  Autoservicios La Productora S.A.L
 • Al ingresar el dinero en la cuenta bancaria es imprescindible que en el concepto de transferencia se indique: nombre y apellidos del alumno, centro escolar y bono de 15 vales para el uso del servicio.
 •  Los talonarios se podrán recoger en la secretaria del centro los lunes y jueves, de 8:45 a 9:00 h a la entrega del justificante original del pago.

 Estos vales sólo servirán para el curso 2019-20

 • El centro ofrece guardia de comedor, de las 15:00 – 16:00, de lunes a jueves.

Menús: