Tasques i propostes de Primer per al 3r trimestre

Informació dels resultats de la 2a avaluació

A partir de demà podran consultar els informes amb els resultats de la segona avaluació dels seus fills. Per a veure’ls pot elegir entre:

 1. Entrar al  Gestib, els pares que en són usuaris.
 2. Solicitar-lo al tutor via correu electrònic.
 3. Cridar al telèfon 971 659 578, en el següent horari:
  • de 10:00 – 13:00 hores, els dies 6 i 7

A partir de mañana los informes con los resultados de la segunda evaluación de sus hijos estarán a su disposición. Para poder verlos puede elegir entre: 

 1. Entrar en el Gestib, los padres que sean usuarios del mismo.
 2. Solicitarlo al tutor vía correo electrónico.
 3. Llamar al teléfono 971 659 578,  en el siguiente horario:
  • de 10:00 – 13:00 horas, los días 6 y 7

1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th & 6th: Quest Quizz. Voluntary

 
Here you have some extra quizz. Follow the instructions below.
A continuació uns links usuaris i contrasenyesamb més activitats interactives de Quest. Recordau que  heu de concedir permisos a sa web i Flash Player per tal que puguin veure es contingut, (adalt a l’esquerra):

 1. Primaria:
 2. 1º Link:                 Llegeix més»