Calendari escolar

DIES FESTIUS

12 d’octubre de 2020 (festa nacional).

2 de novembre de 2020 ( festiu a Cala d’Or)

7 de desembre de 2020 (dilluns següent al dia de la Constitució).

8 de desembre de 2020 (Immaculada Concepció).

1 de febrer( dia no lectiu)

25 de febrer( dia no lectiu)

26 de febrer( Festa escolar unificada)

1 de març de 2021 (Dia de les Illes Balears).

2 de març de 2021( festiu a Cala d’Or)

1 de maig de 2021 (Dia del Treball).

10 de maig (Dia no lectiu)