Llibres i material

Aquest és el llistat de llibres que s’utilitzaran durant el proper curs. Recordau que només fa falta comprar els que estan marcats de color groc.

———————————————————————————

Estos son los libros que serán utilizados el próximo curso. Recuerden que solo deben  comprar  los que están marcados de color amarillo.

El material que ja es tengui de cursos anterior, si està en bon estat, NO s’ha de tornar a comprar.

——————————————————————-

El material de cursos anteriores que esté en buen estado no debe comprarse.