Escola Matinera

CURS 2022 – 23:

De moment no es pot posar en marxa aquest servei degut al nombre insuficient d’alumnes inscrits. Si hi estau interessats, per favor posau-vos en contacte amb la direcció del centre.