Escola Matinera

CURS 2021 – 22:

HORARI: de 8:00 a 9:00 h, de dilluns a divendres, els mesos de setembre i octubre; abril, maig i juny.