Tasques i propostes de Quart per al 3r trimestre

Quinzena del 5 al 15

Aquestes són les tasques

Haureu de consultar les fitxes de reforç de Naturals i els textos de Castellà, si no els teniu.

També hi trobareu els solucionaris de la tercera quinzena.

Finalment vos indicam les fotos de comprovacions que heu d’enviar a les tutores.

Quinzena del 18 al 29

Aquestes són les feines

Haureu de consultar de castellano las instrucciones, de Català el mapa de Cala d’Or i la comprensió oral de “La llavoreta”, de Socials: la hidrosfera , el paisatge, i el relleu de les Illes Balears. 

Finalment vos indicam les fotos de comprovacions de la 4ª quinzena que heu d’enviar.

Quinzena 6èna, del 2 al 12 de juny.

Aquestes són les tasques.

Haureu de consultar els següents textos: “Els set cavallers de colors”, (si no el teniu) la fitxa de Conèixer el municipi de Santanyí i la proposta de sortida familiar pel municipi, -en català– o   excursión familiar -en castellano- (si vos interesa i la voleu fer). És optativa.

Aquí hi ha la relació de fotos-comprovacions de feines realitzades durant la  5èna quinzena, (del 18 al 29 de maig).

Activitats finals del 15 al 19 de juny.

Aqueste son les tasques.

Aquí  vos deixam el llistat de fotos-comprovacions de feines realitzades a la 6èna quinzena. (del 1 al 12 de juny).Primer consultau el solucionari i el alumnes  les autocorregiran. Després les podeu enviar.

Aquestes són les correccions de les activitats de la tercera quinzena.

Solucionari de Matemàtiques. Solucionario de Castellano. Solucionari de Naturals. Solucionari de Socials.

Aquestes són les correccions de les activitats de la quarta quinzena.

Solucionari de Matemàtiques, Solucionario de Castellano, Solucionari de Naturals.

Aqui vos deixam les solucions de les activitats de la cinquena quinzena (del 18  al 29 de maig).

Solucionari del llibre de  Matemàtiques   i del Quadernet Nº 14, Solucionario de Castellano, Solucionari de Català, Solucionari de Naturals i de Socials.

Finalment vos deixam les darreres solucions d’activitats, les de la darrera quinzena  (del 1 al 12 de juny).

Solucionario de Castellano, solucionari de Naturals i Català, solucionari de Socials, solucionari del llibre de Matemàtiques i del Quadernet nº 14.