Projecte Lingüístic

Enllaç al document

I. Descripció dels trets que caracteritzen el PL i explicitació de principis sobre els quals es fonamenta
1.1.- Ressenya introductòria.
1.2.- Explicitació de principis i fonamentació.
II. Anàlisi del context lingüístic
2.1.- Situació lingüística de l’entorn.
2.2.- Situació sociolingüística del Centre.
2.3.- Anàlisi de l’ús de la llengua… Llegeix més»

PEC

Enllaç al document
A.- ANÀLISI DEL CONTEXT.
1.- Característiques de la zona.
1.1. Recursos assistencials:
a) Factor Sanitari.
b) Factor Social.
c) Factor Educatiu.
d) Factor Cultural.
e) Vivenda.
1.2. Mobilitat Social.
2.- Característiques de la població.
2.1. Nivell d’intrucció.
2.2. Conflictivitat Social.
2.3. Nivell de qualificació laboral.
2.4. Nivell d’ocupació laboral.
2.5. Àmbits d’ús de… Llegeix més»