PEC

PEC

Enllaç al document

A.- ANÀLISI DEL CONTEXT.

1.- Característiques de la zona.

1.1. Recursos assistencials:

a) Factor Sanitari.

b) Factor Social.

c) Factor Educatiu.

d) Factor Cultural.

e) Vivenda.

1.2. Mobilitat Social.

2.- Característiques de la població.

2.1. Nivell d’intrucció.

2.2. Conflictivitat Social.

2.3. Nivell de qualificació laboral.

2.4. Nivell d’ocupació laboral.

2.5. Àmbits d’ús de la llengua.

3.- Característiques del Centre.

3.1. Dades.

3.2. Aspectes estructurals.

3.3. Aspectes didàctics.

B.- TRETS D’IDENTITAT.

1.- Confessionalitat.

2.- Llengua d’aprenentatge.

3.- Línia metodològica.

4.- Pluralisme i valors democràtics.

5.- Coeducació.

6.- Modalitat de gestió institucional.

C.- FORMULACIÓ D’OBJECTIUS.

1.- Directrius i aspiracions de la Comunitat Educativa.

2.- Especificació d’objectius:

a) Àmbit pedagògic.

b) Àmbit institucional.

c) Àmbit administratiu.

d) Àmbit humà i de serveis.

D.- CONCRECIÓ D’UNA ESTRUCTURA.

1.- Guia de Funcionament de Centre.

2.- Reglament de Règim Interior.

E.- ELABORACIÓ, DIFUSIÓ I AVALUACIÓ DEL PROJECTE.

F.- ANNEXES

1.- Contextualització dels objectius generals.

2.- Normes de convivència

3.- Pla d’atenció a la diversitat

Etiquetes: Documents