5è. Comentaris i consells sobre les tasques

Després de la revisió dels quaderns que hem fet aquesta setmana vos recordam:

  • S’ha de posar la data.
  • S’han de copiar els enunciats.
  • S’han de corregir les activitats i posar les marques de correcció.

Per tal d’optimitzar la feina que feis a ca vostra convé respectar:

  • Horari
    • Dilluns: per corregir les tasques de la setmana anterior.
    • Dimarts – divendres: per fer una sessió de cada àrea cada dia.
  • Els dimarts i els dijous els dedicam a aclarir els dubtes que pogueu tenir.

Els diumenges penjam el solucionari de la setmana i les tasques de la propera.