Tasques 5 anys

TASQUES TERCER TRIMESTRE FINS AL 9 DE MAIG - ACTIVITATS 5 ANYS

Per descarregar les tasques en PDF i imprimir-les pitjau el botó:

Para descargar las tareas en PDF e imprimirlas pulsad el botón:

Si feis qualque tasca , podeu fer una foto i enviar-la per correu electrònic a la vostra tutora 
Si hacéis alguna tarea, podéis hacerle una foto y mandarla por correo electrónico a vuestra tutora

 

  • Dibuixa i/o escriu alguna de les coses que fas aquests dies a casa (paraula o frase).

Dibuja y/o escribe alguna de las cosas que haces estos días en casa (palabra o frase).

 

  • Lectura:

Si tens algun conte,  a casa amb lletres majúscules, pots llegir algunes paraules o frases. Pots llegir també les paraules amb majúscules dels pots de detergent, iogurts, galetes…. i tot el que trobis.

Si tienes algún cuento en casa, en letras mayúsculas, puedes leer algunas palabras o frases. Puedes leer también las palabras en mayúsculas de los botes de detergente, yogures, galletas… y  todo lo que tengas en casa.

 

  • Realitzar dibuixos temàtics: el fons del mar, la meva família, els meus amics, la platja, o el que et faci més ganes.

Dibujos temáticos sobre el mar, la familia, mis amigos, la playa, o lo que más te apetezca.

 

  • Practicar sumes i restes sense dur ( 3+4, 7+3, 0+6…  5-2, 9-5, 5-0…).

Si us fa falta podeu utilitzar objectes per comptar (llegums, taps….)

            Podéis practicar sumas y restas sin llevar ( 3+4, 7+3, 0+6…, 5-2, 9-5, 5-0…).

            Si lo necesitáis podéis utilizar elementos para contar (legumbres, tapones,…)

 

  • Escriure la sèrie numèrica fins a on pugueu ( 1-2-3-4-……). Mínim fins a 10.

Escribir la serie numérica hasta donde sepais  (1-2-3-…). Mínimo hasta 10

 

  • Ordenar la sèrie numèrica de forma ascendent i descendent del 1 fins al 10 (mínim), emprant taps, targetes amb el número, gafes…

Ordenar la serie numérica de forma ascendente y descendente del 1 al 10 (mínimo), utilizando tapones, tarjetas con el número, pinzas para la ropa …  

 
  • Seriacions amb elements de casa de (1,1,1) (1,2,2) (2,2)

            Exemple: forqueta, ganivet, cullera, forqueta, ganivet, cullera, …

    llapis, goma, goma, llapis, goma, goma,…

                            palleta, palleta, tap, tap,palleta, palleta, tap, tap, …             

 

            

 

Series con objetos de casa  de (1,1,1) (1,2,2) (2,2)

            Ejemplo: tenedor, cuchillo, cuchara,  tenedor, cuchillo, cuchara, …

                            lápiz, goma, goma, lápiz, goma, goma, …

                           pajita, pajita, tapón, tapón, pajita, pajita, tapón, tapón, …

              

1,1,1

 

1,2,2

2,2

  • En els cartrons de rodets de paper buits escriure un número del 0 al 10 a cada rodet (o més) i a dins s’han de ficar el nombre d’elements que posa al tub (llegums, botons, pinces de la roba, pinturetes…).

En los cartones de los rodillos de papel vacíos escribir un número del 0 al 10 en cada rodillo (o más) y dentro poner los objetos que indica el número del rodillo (legumbres, botones, pinzas para la ropa, pinturas,…)

  • Dibuixar cercles, quadrats, triangles i rectangles (a una revista, paper, diari….) retallar-los i intentar fer una dibuix amb aquestes peces. Podràs fer una casa… i moltes més coses.

 

Dibujar círculos, cuadrados, triángulos y rectángulos (en una revista, papel , periódico,..) cortarlos e intentar hacer un dibujo con estas figuras. Podrás hacer una casa…. y otras muchas cosas.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>