Tasques 4 anys

TASQUES TERCER TRIMESTRE FINS AL 9 DE MAIG - ACTIVITATS 4 ANYS

Per descarregar les tasques en PDF i imprimir-les pitjau el botó:

Para descargar las tareas en PDF e imprimirlas pulsad el botón:

 

Estimades famílies aquí vos deixam algunes activitats que podeu fer a casa amb els vostres fills i filles per poder repassar el que hem treballat a l’escola. Quan hagiu fet alguna d’aquestes propostes, podeu fer-li una foto i enviar-la per correu electrònic a la vostra tutora.

Queridas familias aquí os dejamos algunas actividades que podéis hacer en casa con vuestros hijos e hijas para poder repasar lo que hemos trabajado en la escuela. Cuando hayáis hecho alguna de éstas propuestas, podéis hacerle una foto y mandarla por correo electrónico a la tutora.

 

 

1- Fer un dibuix lliure i intentar escriure alguna de les paraules del dibuix. Si per escriure “CASA”, escriu “ CSA” podem ajudar-los a pensar la lletra/lletres que s’han oblidat, com ho feim a l’escola: escrivim C__SA i l’ajudam a pensar la lletra que falta (“cAAAAAsa”). Quina lletra t’has deixat? La sents?

 

Hacer un dibujo libre intentando escribir alguna de las palabras del dibujo. Si al escribir “CASA”, escribe “CSA” podemos ayudarlos a pensar la letra/letras que se han olvidado, como lo hacemos en la escuela: escribimos C_SA y le ayudamos a pensar la letra que falta (“cAAAAAAsa). ¿Que letra te has dejado? ¿La oyes?

Els dibuixos també poden servir per treballar l’expressió oral si un cop acabats vos expliquen el que han dibuixat.

Los dibujos también pueden servir para trabajar la expresión oral si una vez terminados os explican lo que han dibujado.

 

2- Seriacions amb elements que tingueu per casa ( a l’escola hem fet de 2 i 3 elements)

Per exemple: llentia-ciuró-llentia-ciuró….

                        tap- tap- botó- tap- tap- botó

                                   cullera-forqueta-ganivet-cullera-forqueta-ganivet….

 

Seriaciones con elementos que tengais por casa (en la escuela hemos hecho de 2 y 3 elementos)

           Por ejemplo:  lenteja-garbanzo-lenteja-garbanzo…

                                 tapón-tapón-botón-tapón-tapón-botón..

 

                                 cuchara-tenedor-cuchillo-cuchara-tenedor-cuchillo

 

 

3- Als cartrons de rotllos de paper buits escriure un número del 0-5 a cada rotllo (o més) i a dins s’han de ficar el nombre d’elements que posa al tub (llegums, botons, pinces de la roba, pinturetes,…

 

En los rollos de papel escribir un número del 0-5 en cada rollo (o más) y dentro tienen que poner el número de elementos que indica el tubo (legumbres, botones, pinzas de la ropa, pinturas…

 

4- REPASSAR I ESCRIURE ELS NÚMEROS del 0 al 5 intentant seguir la direccionalitat de forma correcta: Els podeu escriure vosaltres els números amb retolador, boli,… i que ells els repassin amb llapis.

 

– REPASAR Y ESCRIBIR LOS NÚMEROS del 0 al 5 intentando seguir la direccionalidad de forma correcta: Les podéis escribir vosotros los números con rotulador, boli,… y que ellos los repasen con el lápiz.

5- COMPTAR ELEMENTS: escrivim els números del 0 al 5 (o més si els coneixen) i ells han de posar tants objectes com diu el número al costat.

 

– CONTAR ELEMENTOS: Escribimos los números del 0 al 5 (o más si los conocen) y ellos han de poner tantos objetos como dice el número de al lado.

6- ORDENAR LA SÈRIE NUMÈRICA, emprant taps, targetes amb el número, pinces de la roba…

 

-ORDENAR LA SERIE NUMÉRICA utilizando tapones, tarjetas con el número, pinzas de la ropa,…

7- REPASSAR I ESCRIURE LES LLETRES intentant seguir la direccionalitat de forma correcta: Els podeu escriure vosaltres les lletres amb retolador, boli,… i que ells els repassin amb llapis.

-REPASAR Y ESCRIBIR LAS LETRAS intentando seguir la direccionalidad de forma correcta: Les podéis escribir vosotros las letras con rotulador, boli,… y que ellos las repasen con el lápiz.

 

8- ENS DIBUIXAM…Fer un autoretrat i dibuixar-se tal i com són. A l’escola moltes vegades empram un mirall per fer aquesta activitat. Primer es miren bé, com són, quines parts tenen, les van anomenant… i després es dibuixen intentant no deixar-se res!

En acabar poden escriure el seu nom i la data darrera, com feim a classe.

– NOS DIBUJAMOS: Hacer un autorretrato y dibujarse tal y como son. En la escuela muchas veces utilizamos un espejo para hacer esta actividad. Primero se miran bien, cómo son, qué partes tienen y las van nombrando… y después se dibujan intentando no olvidarse nada!

 

Al acabar pueden escribir su nombre y la fecha detrás, como hacemos en clase.

 

9- FER UN COLLAGE: A un cartró, paper,… Amb coses que tinguem per casa: papers, llegums, paperets, paper de plata, cotó, diaris, revistes,…

 

– HACER UN COLLAGE: EN un cartón, papel,… Con cosas que tengamos por casa: papeles, legumbres, papelitos, papel de plata, algodón, periódicos, revistas,…

10- ORIENTACIÓ A L’ESPAI: Amagar objectes per casa i cercar-los seguint les indicacions que els aneu donant. Per exemple: cerca davall la taula de la cuina, darrera la porta del bany…

ORIENTACIÓN EN EL ESPACIO: Esconder objetos por casa y buscarlos siguiendo las indicaciones que les habéis dado. Por ejemplo: busca debajo de la mesa de la cocina, detrás de la puerta del baño…

 

11- FORMES GEOMÈTRIQUES: Cercar formes geomètriques (cercle, quadrat, triangle i rectangle) per casa en els aliments, objectes, revistes… i anar-les classificant. Poden contar quantes formes de cada han trobat

 

FORMAS GEOMÉTRICAS: Buscar formas geométricas (círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo) por casa en los alimentos, objetos, revistas… y irlas clasificando. Pueden contar cuántas formas han encontrado de cada.

 

12- SEMBRAR LLEGUMS a un pot de vidre, tassó…amb un poc de cotó i aigua, per observar el seu procés de germinació.

SEMBRAR LEGUMBRES en un bote de cristal, vaso… con un poco de algodón y agua para observar su proceso de germinación.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>