Solucionari activitats de la 2a quinzena 4t (30-8 d’abril)

Bon dia nins i famílies.  Ja tornam a iniciar la feines després d’aquests dies de vacances de Pasqua. Esperam que estigueu animats i el vostre comportament a casa sigui bo.

Aquí vos deixam les solucions de les activitats de la segona quinzena, és a dir, de les feines que vos vàrem preparar des del 30 de març al 8 d’abril.

Solucionari Naturals  4t Segona quinzena.

Soluciones tareas Castellano  4º Segunda quincena

Solucionari feina de Català _Segona quinzena

Solucionari Matemátiques 4t Segona quinzena