Tasques de plàstica per als alumnes de 6è (30/03-08/04)

EDUCACIÓ ARTÍSTICA (TOT EL GRUP)

• Realitzar un plànol de la vostra habitació.

• Dibuixar el que veis d’alguna finestra de la vostra casa (un altre casa, algun arbre, un parc, el vostre carrer,…).