Ha arribat el nou auxiliar de conversa

Ha arribat el nou auxiliar de conversa!

Un any més el centre ha posat en marxa el projecte de l’auxiliar de conversa en llengua anglesa que s’emmarca dins el Programa d’Auxiliars de Conversa del Govern de les Illes Balears en col·laboració amb el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

La participació d’auxiliars de conversa nadius a les aules es considera molt necessària com a punt de referència per al desenvolupament d’una llengua viva. A més de millorar la competència comunicativa es pretén contribuir a un apropament als aspectes geogràfics, socials, culturals i d’actualitat dels països de referència. També aporta un increment de la motivació per aprendre llengües estrangeres.

L’auxiliar està present a l’aula amb els mestres especialistes que imparteixen anglès i Educació Física en llengua estrangera. Es prioritza el seu suport a alumnes dels cursos superiors, és a dir, quart, cinquè i sisè, donant un cop de mà en treballs o activitats de grup, per parelles, en preparació d’exposicions orals i augmentant l’ús de la llengua oral a través de petits diàlegs, jocs de taula o petites lectures.

Enguany l’escola disposa d’un auxiliar de conversa nadiu. El seu nom és Allen.