Tasques i propostes de Primer per al 3r trimestre

Setmana del 20 al 26 d’abril:

Aquestes són les tasques

Setmana del 27 al 8 de maig:

Setmana del 11 al 25 de maig:

Setmana del 25 de maig al 8 de juny:

Setmanes del 8 de juny al 19 de juny

Orientacions i propostes per les vacances d’estiu

Orientacions/ Orientaciones