Calendari escolar 2020-21

També són dies no lectius (festius)

  • 1 de febrer( elegit pel Claustre de professors)
  • 2 de març de 2021 (establert per l’Ajuntament)
  • 10 de maig de 2021 (en substitució de la festivitat local del mes d’agost)
  • 2 de novembre de 2020 (establert per l’Ajuntament)
  • 25 de febrer de 2021 (elegit pel Claustre de professors)