Hort escolar

L’hort ecològic escolar pretén acostar als alumnes, mestres i comunitat escolar 
a les nostres arrels, a la natura, a la terra, al nostre entorn i, sobretot, a millorar la
nostra salut. 

L’hortet és una manera d’apropar els nins i nines al medi ambient.

L’aprofitam com  a recurs dins el currículum sobretot relacionat amb
l’educació per a la salut, l’educació alimentària, desenvolupar l’estimació cap a la
terra com a font de vida…

Ens permet  treballar els vegetals: parts de la planta, funcions vitals, com creixen …

Durant el curs aprofitam els productes de l’hort per fer tallers de cuina( coques amb verdura, ensalada…)