Activitats extraescolars 21-22

Els dies d’inscripció i informació d’activitats extraescolars seran dia 5 i 6 d’octubre de 9 a 9.30h i de 13.30 a 14h a la PORTA PRINCIPAL de l’escola.

 Dimecres 6 d’octubre a les 18h tendrà lloc l’assemblea general per als socis.

(Els nins que no siguin socis de l’AMPA no podran fer activitats extraescolars) 

Nº CTA: ES30 0049 5563 52 2410925449,  25€/ANUALS PER FER-SE SOCI.

Renovació Consell Escolar

Seguint les instruccions de la Conselleria d’educació i formació professional el nostre centre ha de renovar el 50 % del Consell Escolar.

El calendari per a aquestes eleccions exigeix que el proper dimarts 5 d’octubre es faci el sorteig pública les 9:00h a la porta principal de l’edifici de Primària.

D’aquest sorteig sortirà el pare/mare que formarà part de la junta Electora i el seu/seva suplent.

Un clic per a l’escola

L’escola s’ha adherit a la iniciativa “Un clic para el cole” promocionada per Amazon.es per a fer costat als Centres Educatius no universitaris.

Amazon.es donarà a l’escola el’1% de les compres realitzades per aquells clients d’Amazon que s’han unit a aquesta iniciativa. 

El centre educatiu podrà utilitzar el crèdit virtual acumulat adquirint  equips informàtics, material educatiu, material escolar… i altres productes que necessiti.

Aquelles famílies que hi vulgueu col·laborar, us hi podeu adherir entrant a www.unclicparaelcole.es i indicar a quin centre escolar voleu destinar aquest 1% del valor de les vostres Compres fetes a Amazon.es. 

ATENCIÓ: És una iniciativa  voluntària i que en cap moment suposa cap despesa per a les famílies!

Cuota de socis i Assemblea General 2021-2022

Es comunica a tots els socis que ja es pot pagar la quota de socis (25 € per família), corresponent al curs escolar 2021-22 .

L’ingrés s’ha de fer al compte IBAN ES30 0049 5563 5224 1092 5449 del Banc Santander de Cala d’Or. 

Així mateix s’informa que queda pendent l’Assemblea General de socis que es convocarà pròximament.

Es prega dur el resguard bancari de pagament, amb el nom de l’alumne, al tutor.

Les activitats previstes, si hi ha demanda, seran: judo, pintura, basquet i zumba amb un pagament inicial per matrícula i sense mensualitats.

Les activitats de robòtica i escacs seran de pagament mensual.

Per als alumnes d’educació infantil hi haurà una activitats de moviment( tipus psicomotricitat/ball).


Por la presente les comunicamos que ya se puede pagar la cuota del AMPA cuota de socios del AMPA (25 € por familia), correspondiente al curso escolar 2021-22.

IBAN ES30 0049 5563 5224 1092 5449 del Banco Santander de Cala d’Or. 

Se informa que la Assemblea General de socios se realizará proximamente.

Se ruega entregar el resguardo bancario del pago, con el nombre del alumno, al tutor.

 

Actividades previstas:

judo, pintura, bàsquet y zumba con un pago único por la matrícula sin mensualidades.

Robótica y ajedrez serán de pago mensual.

 

Para los alumnos de infantil se realizará una actividad de movimiento ( psicomotricidad/baile)