Ajudes individuals de menjador 2018-19

Per sol·licitar els ajuts recollits en aquesta convocatòria, en finalitzar el termini extraordinari de presentació de sol·licituds s’han de complir els requisits següents:

  • Estar escolaritzat en un centre docent públic no universitari o en un centre privat concertat al segon cicle d’educació infantil, a educació primària… Llegeix més»

Ajudes individuals de menjador 2016-17

BENEFICIARIS:  Alumnes d’Educació Primària i d’Educació Infantil .
Alumnos de Educación infantil y de Educación Primaria.
REQUISITS:  Tenir plaça de menjador en el centre i haver d’utilitzar el servei de menjador
Tener plaza de comedor en el centro y utilizar el servicio de comedor.
Haver presentat la sol·licitud i la documentació… Llegeix més»