Ajudes individuals de menjador 2018-19

Per sol·licitar els ajuts recollits en aquesta convocatòria, en finalitzar el termini extraordinari de presentació de sol·licituds s’han de complir els requisits següents:

  • Estar escolaritzat en un centre docent públic no universitari o en un centre privat concertat al segon cicle d’educació infantil, a educació primària o a educació secundària, durant el curs escolar 2018-2019.

  • Ser usuari del servei de menjador o tenir una plaça reservada al servei de menjador al curs 2018-2019.

  • Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula del punt segon de la resolució (es pot consultar al BOIB o al TAULER D’ANUNCIS DEL CENTRE).

Documentació: Sol·licitud,  Acceptació ajut,  Rebut ajuts,  Ajuts rebutjats
Presentació de sol·licituds:  a la secretaria del Centre.
Dates:  de dia 23 de maig a 7 de juny de 2018
Horari: de 12:30 a 13:30 hores