Convocatòria d’ajuts d’immersió lingüística en llengua anglesa per a l’estiu 2019

La Conselleria d’Educació i Universitat ha convocats ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària, del primer curs de batxillerat i del segon curs de formació professional de grau mitjà o grau superior de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de dos programes d’immersió lingüística en llengua anglesa durant l’estiu del 2019. 

Enllaços als documents de la conselleria:
BOIB 4585 Calendari de publicació Annex I Annex II Annex III