Cuota de socis i Assemblea General 2019-20

Es comunica a tots els socis que de  dia 11 a dia 27 de setembre (ambdós inclosos) es podrà pagar la quota de soci (27 € per família), corresponent al curs escolar 2019-20 (al llarg del curs també es podrà abonar).

L’ingrés s’ha de fer al compte 0049 5563 52 2410925449 del Banc Santander, de Cala d’Or.

Així mateix s’informa que l’Assemblea General de socis serà dia 7 d’octubre, a les 18:00 hores en primera convocatòria i a les 18:15 en segona convocatòria.

Es prega entregar el resguard bancari de pagament, amb el nom de l’alumne, al tutor i dur-ne una còpia a l’assemblea de socis.


Se comunica a todos los socios que de  día 11 a día 27 de septiembre (ambos incluídos) se podrá pagar la cuota de socio (27 € por familia), correspondiente al curso escolar 2019-20 (a lo largo del curso también se podrá abonar).

El ingreso se ha de realizar en la cuenta 0049 5563 52 2410925449 del Banco Santander, de Cala d’Or.

Y se informa que la Assemblea General de socios será día 7 de octubre, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:15 en segunda convocatoria.

Se ruega entregar el resguardo bancario del pago, con el nombre del alumno, al tutor y  llevar una copia a la assemblea de socios.