Tasques i propostes de Tercer (A i B) per al 3r trimestre.

 • Setmana 4-8 de maig.

RECORDAU QUE LES TASQUES SÓN VOLUNTÀRIES PERÒ…
DE LA FEINA SURT EL PROFIT.

  • Matemàtiques voluntàries.

Fraccions. (continuació lliçons 10, 11 i 12)

  • Castellà voluntari.

Tema 10. (amb el tema 9)

(Proposta de distribució aproximada: 1 problema de mates cada dia; 1 fitxa de medi cada dos dies; 1 fitxa de català cada dos dies. Si es vol fer més feina: cada dia 1 problema de mates, una fitxa de medi i una de català)

(Propuesta de distribución aproximada: 1 problema de mates cada día; 1 ficha de medio cada dos días; 1 ficha de catalán cada dos días. Si se quiere hacer más trabajo: cada día 1 problema de mates, una ficha de medio y una de catalán)

 • SETMANES del 8 al 19 de juny

Informes de final de curs 2019-20

A partir de demà, dimarts 23, podran consultar els informes amb els resultats de l’avaluació de final de curs dels seus fills. Per a veure’ls pot elegir entre:

 1. Entrar al  Gestib, els pares que en són usuaris.
 2. Solicitar-lo al tutor via correu electrònic.
 3. Demanar una cita a Direcció, si té dificultats per accedir-hi amb els mètodes anteriors, cridant al telèfon 971 659 578.

A partir de mañana, martes 23, los informes con los resultados de la evaluación de final de curso de sus hijos estarán a su disposición. Para poder verlos puede elegir entre: 

 1. Entrar en el Gestib, los padres que sean usuarios del mismo.
 2. Solicitarlo al tutor a través de correo electrónico.
 3. Pedir una cita a Dirección, si tiene dificultades para acceder a ellos por los métodos anteriores, llamando al teléfono 971 659 578.

5th Voluntary: Last task Play kahoot.

Let’s play Kahoot! You can play all as much as you want. You have 2 challanges.
1st practice the irregular verbs and be the winner of this challange.
2nd make the End of the year test.

Click the links bellow to play kahoot.
1- Irregular verbs.
https://kahoot.it/challenge/08457200?challenge-id=45668d7e-5dfb-4cc7-8b30-786d402e93da_1591942709421
2- End of… Llegeix més»

6th Voluntary: Last task. Play Kahoot!

Let’s play Kahoot! You can play as much as you want. You have 2 challanges.
1st practice the irregular verbs and be the winner of this challange.
2nd make the End of the year test.

Click the links bellow to play kahoot.
1- Irregular verbs.
https://kahoot.it/challenge/08457200?challenge-id=45668d7e-5dfb-4cc7-8b30-786d402e93da_1591942709421
2- End of the… Llegeix més»