Admissió d’alumnes

Sol·licitud de plaça escolar per al curs 2019 – 20

 

 • La sol·licitud de plaça escolar per als alumnes de 4t d’Educació Infantil (3 anys), per al curs escolar 2019 – 20, serà de dia 25 de març a dia 5 d’abril.
 • De les 13:00 a les 14:00 hores.

 

 • La solicitud de plaza escolar para los alumnos de 4º de Educación Infantil (3 años), para el curso 2019 – 20, será de día 25 de marzo a día 5 de abril.
 • Desde las 13:00 hasta  las 14:00 hores.
 • 2 FOTOS CARNET (Educació Infantil)

 • 1 FOTO CARNET (Educació Primària)

 • CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT DEL NIN/A

 • TARGETA SEGURETAT SOCIAL DEL NIN/A (original i fotocòpia)

 • LLIBRE DE FAMÍLIA (original i fotocòpia de la pàgina pares i nin/a)

 • DNI, NIE o PASSAPORT PARES I NIN/A (original i fotocòpia)

 

 • 2 FOTOS CARNÉ (Educación Infantil)

 • 1 FOTO CARNÉ (Educación Primaria)

 • CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO DEL NIÑO/A

 • TARJETA SEGURIDAD SOCIAL DEL NIÑO/A (original y fotocopia)

 • LIBRO DE FAMILIA (original y fotocopia de la página padres y niño/a)

 • DNI, NIE o PASAPORTE PADRES Y NIÑO/A (original y fotocopia)