Admissió d’alumnes

Sol·licitud de plaça escolar per al curs 2020 – 21

 

  • La sol·licitud de plaça escolar per als alumnes de 4t d’Educació Infantil (3 anys), per al curs escolar 2020 – 21, serà de dia 1 de juny a dia 12 de juny.
  • El tràmit s’ha de fer telemàticament. Aquestes són les instruccions de com fer-ho.  Per a més informació telefonau a Secretaria.
  • La solicitud de plaza escolar para los alumnos de 4º de Educación Infantil (3 años), para el curso 2020 – 21, será de día 1 de junio a día 12 de junio.
  • El trámite se debe realizar telemáticamente. Éstas són las instrucciones para realizar dicho trámite. Para más información telefoneen a Secretaria.
  • 2 FOTOS CARNET (Educació Infantil)

  • 1 FOTO CARNET (Educació Primària)

  • CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT DEL NIN/A

  • TARGETA SEGURETAT SOCIAL DEL NIN/A (original i fotocòpia)

  • LLIBRE DE FAMÍLIA (original i fotocòpia de la pàgina pares i nin/a)

  • DNI, NIE o PASSAPORT PARES I NIN/A (original i fotocòpia)

  • 2 FOTOS CARNÉ (Educación Infantil)

  • 1 FOTO CARNÉ (Educación Primaria)

  • CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO DEL NIÑO/A

  • TARJETA SEGURIDAD SOCIAL DEL NIÑO/A (original y fotocopia)

  • LIBRO DE FAMILIA (original y fotocopia de la página padres y niño/a)

  • DNI, NIE o PASAPORTE PADRES Y NIÑO/A (original y fotocopia)