Tasques i propostes de Tercer (A i B) per al 3r trimestre.

  • Setmana 4-8 de maig.

RECORDAU QUE LES TASQUES SÓN VOLUNTÀRIES PERÒ…
DE LA FEINA SURT EL PROFIT.

    • Matemàtiques voluntàries.

Fraccions. (continuació lliçons 10, 11 i 12)

    • Castellà voluntari.

Tema 10. (amb el tema 9)

(Proposta de distribució aproximada: 1 problema de mates cada dia; 1 fitxa de medi cada dos dies; 1 fitxa de català cada dos dies. Si es vol fer més feina: cada dia 1 problema de mates, una fitxa de medi i una de català)

(Propuesta de distribución aproximada: 1 problema de mates cada día; 1 ficha de medio cada dos días; 1 ficha de catalán cada dos días. Si se quiere hacer más trabajo: cada día 1 problema de mates, una ficha de medio y una de catalán)

  • SETMANES del 8 al 19 de juny

5th Voluntary: Last task Play kahoot.

Let’s play Kahoot! You can play all as much as you want. You have 2 challanges.
1st practice the irregular verbs and be the winner of this challange.
2nd make the End of the year test.

Click the links bellow to play kahoot.
1- Irregular verbs.
https://kahoot.it/challenge/08457200?challenge-id=45668d7e-5dfb-4cc7-8b30-786d402e93da_1591942709421
2- End of… Llegeix més»

6th Voluntary: Last task. Play Kahoot!

Let’s play Kahoot! You can play as much as you want. You have 2 challanges.
1st practice the irregular verbs and be the winner of this challange.
2nd make the End of the year test.

Click the links bellow to play kahoot.
1- Irregular verbs.
https://kahoot.it/challenge/08457200?challenge-id=45668d7e-5dfb-4cc7-8b30-786d402e93da_1591942709421
2- End of the… Llegeix més»