Tasques i propostes de Quart per al 3r trimestre

Quinzena del 5 al 15

Aquestes són les tasques

Haureu de consultar les fitxes de reforç de Naturals i els textos de Castellà, si no els teniu.

També hi trobareu els solucionaris de la tercera quinzena.

Finalment vos indicam les fotos de comprovacions que heu d’enviar a les tutores.

Quinzena del 18 al 29

Aquestes són les feines

Haureu de consultar de castellano las instrucciones, de Català el mapa de Cala d’Or i la comprensió oral de “La llavoreta”, de Socials: la hidrosfera , el paisatge, i el relleu de les Illes Balears. 

Finalment vos indicam les fotos de comprovacions de la 4ª quinzena que heu d’enviar.

Aquestes són les correccions de les activitats de la tercera quinzena.

Solucionari de Matemàtiques. Solucionario de Castellano. Solucionari de Naturals. Solucionari de Socials.

Aquestes són les correccions de les activitats de la quarta quinzena.

Solucionari de Matemàtiques, Solucionario de Castellano, Solucionari de Naturals.