X, IX, TX, IG. X, IX

X,IX
Per representar el so de la “x” de xocolata o el so que feim quan feim callar a algú.
S’escriu “x” a principi de paraula i darrere consonant. Exemple: xarop, porxo.
S’escriu “ix” entre vocals i a final de paraula. Exemple: rebaixa, eix.
TX, IG
Per representar el so… Llegeix més»

R o RR

Sona fluixa
Sona forta

Sempre escrivim r
cara, orella

escrivim r si va a principi de paraula.
Rubí

 

Escrivim r si va darrere consonant.
Enric, enraonar.

 

Escrivim rr si va entrevocals.
carro, terra
 

Qu o Gu

Quan la lletra u forma part dels dígrafs qu o gu:

  • No es pronuncia  quan va seguida de e o i. Exemples: quina, figues.
  • Es pronuncia quan va seguida de a , o. Exemples: quatre, quotidià.

La lletra O.

La vocal o  en una síl·laba tònica pot representar dos sons diferents:

  • Tancat: mosca, …
  • Obert: roba, …

La vocal o en posició àtona es pronuncia en la majoria de parlars catalans amb el so u quan a la següent síl·laba hi ha una i.
S’escriu conill però es… Llegeix més»