Llibres i material

Llibres de text per al curs 2020 - 21

Abans de comprar els llibres nous consultau el servei de préstec de llibres de l’escola.

El material que ja es tengui de cursos anterior, si està en bon estat, no s’ha de tornar a comprar.