AJUDES PER AL MENJADOR ESCOLAR. CURS 2016 - 17

AJUDES INDIVIDUALITZADES DEL SERVEI ESCOLAR DE MENJADOR (BOIB 57)

 

CURS ACADÈMIC 2016-17

 

 

 

- Beneficiaris:

  Alumnes d'Educació Primària i d'Educació Infantil .

  Alumnos de Educación infantil y de Educación Primaria.

 

- Requisits

  Tenir plaça de menjador en el centre i haver d'utilitzar el servei.

  Tener plaza de comedor en el centro y utilizar el servicio de comedor.

  Haver presentat la sol·licitud i la documentació requerida en aquesta convocatòria.

  Tener presentada la solicitud y la documentación correspondiente a esta convocatoria.

 

- Criteris:

  Prioritats a l'imprès de sol·licitud (renda familiar, membres de la unitat familiar...)

  Prioridades en el impreso de solicitud.

 

- Model de sol·licitud:

  Imprès normalitzat (Direcció).

  Impreso en la secretaría del Centro.

 

- Presentació de sol·licituds:

  Presentar al centre docent on estiguin matriculats per al curs 2016-17.

  Presentar en el Centro docente donde esté matriculado para el curso 2016-17

 

- Termini de presentació:

  Entre el 9 i 23 de maig de 2016 (13:00 a 14:00 h).

  Entre el 9 y 23 de mayo de 2016 (13:00 a 14:00 h).

 

Més informació (BOIB 57)

 

OBERTA LA MATRÍCULA PER AL CURS 2016 - 17

S'ha obert el termini per a sol·licitar plaça escolar d'Educació Infantil i d'Educació Primària per al curs 2016 – 2017.

DATES: de dia 9 a 20 de maig
HORARI: de 13:00 h. a 14:00 h.
LLOC: Secretaria

Més informació...


*****************************


Se ha abierto el plazo para solicitar plaza escolar de Educación Infantil y de Educación Primaria para el curso 2016 – 2017.

FECHAS: de día 9 al 20 de mayo
HORARIO: de 13:00 h. a 14:00 h.
LUGAR: Secretaría

Más información...

ESCOLA MATINERA

ESCOLA MATINERA (abans de les 9:00 h.)

Sol·licitud de plaça: de dia 5 a dia 8 d'abril de 2016

de 13:45 a 14:00, a Direcció

AJUDES PER AL MENJADOR ESCOLAR

ajudes menjador2016 1

MATRÍCULA 2015 - 2016

 

S'ha obert el termini per a sol·licitar plaça escolar d'Educació Infantil i d'Educació Primària per al curs 2015 – 2016.

DATES: de dia 11 a 21 de maig

HORARI: de 13:00 h. a 14:00 h.

LLOC: Secretaria

*****************************

Se ha abierto el plazo para solicitar plaza escolar de Educación Infantil y de Educación Primaria para el curso 2015 – 2016.

FECHAS: de día 11 al 21 de mayo

HORARIO: de 13:00 h. a 14:00 h.

LLUGAR: Secretaría

Estàs aquí:Secretaria Circulars