Calendari escolar

També són dies festius, elegits pel Consell Escolar del Centre:

  •  04/11/2019 (en substitució de la festivitat local -novembre 2020- que no cau en periode lectiu)
  • 17/01/2020: Sant Antoni (festa local)
  • 02/03/2020: proposada pel Claustre de Professors
  • 04/05/2020: proposada pel Claustre de Professors