Calendari escolar

  • Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment determinades per l’Ajuntament, el mateix dia de la celebració.
  • Cada centre docent pot establir dos dies festius de lliure disposició.