S'ha obert el termini per a sol·licitar plaça escolar d'Educació Infantil i d'Educació Primària per al curs 2015 – 2016.

DATES: de dia 11 a 21 de maig

HORARI: de 13:00 h. a 14:00 h.

LLOC: Secretaria

*****************************

Se ha abierto el plazo para solicitar plaza escolar de Educación Infantil y de Educación Primaria para el curso 2015 – 2016.

FECHAS: de día 11 al 21 de mayo

HORARIO: de 13:00 h. a 14:00 h.

LLUGAR: Secretaría