S'ha obert el termini per a sol·licitar plaça escolar d'Educació Infantil i d'Educació Primària per al curs 2016 – 2017.

DATES: de dia 9 a 20 de maig
HORARI: de 13:00 h. a 14:00 h.
LLOC: Secretaria


*****************************


Se ha abierto el plazo para solicitar plaza escolar de Educación Infantil y de Educación Primaria para el curso 2016 – 2017.

FECHAS: de día 9 al 20 de mayo
HORARIO: de 13:00 h. a 14:00 h.
LUGAR: Secretaría