Per la present es comunica que del dia 13 al dia 29 de setembre (ambdós inclosos) es podrà pagar la quota de socis (27€) de l'AMPA, corresponent al curs escolar 2018-2019, al Banc de Santander de la oficina de Cala d’Or, compte 0049 5563 52 2410925449.

 

Així mateix s’informa que l’Assemblea General per a socis serà dia 1 d' octubre a les 18:00 h. en primera convocatòria i a les 18:15 h. en segona convocatòria.

 

 

S'ha d'entregar el resguard bancari del pagament, amb el nom de l'alumne, al professor/a i dur-ne una còpia a la reunió de socis.

 

 

 

Por la presente se comunica que del día 13 al día 29 de septiembre (ambos incluidos) se podrá pagar la cuota de socios (27€) del AMPA, correspondiente al curso escolar 2018-2019, en el Banco de Santander de la oficina de Cala d’Or, cuenta 0049 5563 52 2410925449.

 

Y se informa que la Asamblea General para los socios será el día 1 de octubre a las 18:00 h. en primera convocatoria y a las 18:15 h. en segunda convocatoria.

 

 

Se ruega entregar el resguardo bancario del pago de la cuota, con el nombre del alumno,  al profesor/a y llevar una copia a la reunión de socios.

 

Cala d’Or,4 de setembre de 2018

La Junta Directiva