Per sol·licitar els ajuts recollits en aquesta convocatòria, en finalitzar el termini extraordinari de presentació de sol·licituds s'han de complir els requisits següents:

  • Estar escolaritzat en un centre docent públic no universitari o en un centre privat concertat al segon cicle d'educació infantil, a educació primària o a educació secundària durant el curs escolar 2018-2019.

  • Ser usuari del servei de menjador o tenir una plaça reservada al servei de menjador per al curs 2018-2019.

  • Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula del punt segon de la resolución (BOIB TAULER D´ANUNCIS DEL CENTRE).

Documentació a presentar Models: Sol·licitud Acceptació ajut Rebut ajuts Ajuts rebutjats

Presentació de sol.licituds a la secretaria del Centre.

Dates:  de dia 23 de maig a 7 de juny de 2018

Horari: de 12:30 a 13:30 h.

escolaritzacio 2018 19.500

 

La sol·licitud de plaça escolar per a Educació Infantil i Educació Primària, per al curs escolar 2018 - 2019, serà de dia 3 a dia 16 de maig, de les 13 a les 14 hores. Per veure tota la informació clicau aquí.