What is your name and how old are you?

My name is Allen and I am 24 years old.

 

Where are you from?

I am from the United States of America.

 

What is the name of your city?

I am from Charleston, South Carolina. Just above Florica and Georgia.

 

What do you like to do in your free time?

In my free time i enjoy travelling and learning new languages. I enjoy listening to

music and singing. I am very artistic.

 

How long will you be in Cala d'Or?

I will be in Cala D’or until the end of the school year.

 

Do you have any pets?

Yes i have 1 dog. She is half Poodle and half labrador. Her name is Imogene.

 

What is an interesting fact about you?

I have traveled to 20 countries! And 5 continents.

 

Alumnes de Cinquè

Ha arribat el nou auxiliar de conversa!

Un any més el centre ha posat en marxa el projecte de l’auxiliar de conversa en llengua anglesa que s’emmarca dins el Programa d’Auxiliars de Conversa del Govern de les Illes Balears en col·laboració amb el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

La participació d’auxiliars de conversa nadius a les aules es considera molt necessària com a punt de referència per al desenvolupament d’una llengua viva. A més de millorar la competència comunicativa es pretén contribuir a un apropament als aspectes geogràfics, socials, culturals i d’actualitat dels països de referència. També aporta un increment de la motivació per aprendre llengües estrangeres.

L’auxiliar està present a l’aula amb els mestres especialistes que imparteixen anglès i Educació Física en llengua estrangera. Es prioritza el seu suport a alumnes dels cursos superiors, és a dir, quart, cinquè i sisè, donant un cop de mà en treballs o activitats de grup, per parelles, en preparació d’exposicions orals i augmentant l’ús de la llengua oral a través de petits diàlegs, jocs de taula o petites lectures.

Enguany l’escola disposa d’un auxiliar de conversa nadiu. El seu nom és Allen. 

auxiliar conversa 800