La Conselleria d’Educació i Universitat ha convocats ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària, del primer curs de batxillerat i del segon curs de formació professional de grau mitjà o grau superior de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de dos programes d’immersió lingüística en llengua anglesa durant l’estiu del 2019. 

BOIB 4585

Calendari de publicació

Annex I

Annex II

Annex III