ASPECTES ESTRUCTURALS

El Centre es distribueix en dos edificis: Educació Infantil ( construït primera fase curs 1.995-96 i segona fase curs 2005-06) de 6 unitats i Educació Primària (construït el curs 1989-90) disposa de 12 unitats amb solucions per als obstacles arquitectònics en cas de minusvalideses.

Es disposa de portes d'entrada diversificades i amples corredors i patis. Els espais funcionals es distribueixen segons els mòduls estandaritzats de les construccions escolars més les variacions fetes per l'Ajuntament.

A l’edifici de primària hi trobam :

Secretària

Despatx de Direcció

Sala de Professors

Unitat Sanitària

Serveis Professorat i alumnat

11 Aules

1 Aula de compensatòria i recursos

4 Tutories

1 Aula de desdoblaments

1 Gimnàs

1 Sala d'ús múltiple ( menjador,teatre,tallers...)

1 Aula d'informàtica

1 Taller d'artística i tecnologia, actualment utilitzat com a aula.

Patis exteriors amples i zones esportives

Zona d'aparcament

A l’edifici d’educació infantil hi ha:

6 aules amb els seus banys

1 tutoria

Serveis professorat

2 aules d'ús múltiple

Pati exterior

Pati interior

Hort escolar

La Dotació quant a medis i equipament didàctic és molt bona: disposa de medis de reprografia , audiovisuals i tecnològics en un bon nivell d'utilització i conservació.

També disposa de servei de menjador escolar.