calendari escolar 2018 19

 

Els dies no lectius del nostre centre són :

• 15 d'octubre, dia festiu a Cala d'Or.
• 2 de novembre, dia no lectiu de centre.
• 17 de gener, dia festiu a Cala d'Or.
• 4 de març, dia no lectiu de centre.
• 24 de juny, dia festiu a Cala d'Or