La sol·licitud de plaça escolar per als alumnes de 4t d'Educació Infantil (3 anys), per al curs escolar 2019 - 20, serà de dia 25 de març a dia 5 d'abril.

De les 13:00 a les 14:00 hores.

 

La solicitud de plaza escolar para los aloumos de 4º de Educación Infantil (3 años), para el curso 2019 - 20, será de día 25 de marzo a día 5 de abril.

Desde las 13:00 hasta  las 14:00 hores.

 


 

 

 • 2 FOTOS CARNET (Educació Infantil)

 • 1 FOTO CARNET (Educació Primària)

 • CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT DEL NIN/A

 • TARGETA SEGURETAT SOCIAL DEL NIN/A (original i fotocòpia)

 • LLIBRE DE FAMÍLIA (original i fotocòpia de la pàgina pares i nin/a)

 • DNI, NIE o PASSAPORT PARES I NIN/A (original i fotocòpia)

 

 • 2 FOTOS CARNÉ (Educación Infantil)

 • 1 FOTO CARNÉ (Educación Primaria)

 • CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO DEL NIÑO/A

 • TARJETA SEGURIDAD SOCIAL DEL NIÑO/A (original y fotocopia)

 • LIBRO DE FAMILIA (original y fotocopia de la página padres y niño/a)

 • DNI, NIE o PASAPORTE PADRES Y NIÑO/A (original y fotocopia)

 

 


 

 

 


 

 

La sol·licitud de plaça escolar per als alumnes de 4t d'Educació Infantil (3 anys), per al curs escolar 2019 - 20, serà de dia 25 de març a dia 5 d'abril.

De les 13:00 a les 14:00 hores.

 

La solicitud de plaza escolar para los aloumos de 4º de Educación Infantil (3 años), para el curso 2019 - 20, será de día 25 de marzo a día 5 de abril.

Desde las 13:00 hasta  las 14:00 hores.

 


 

 

 • 2 FOTOS CARNET (Educació Infantil)

 • 1 FOTO CARNET (Educació Primària)

 • CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT DEL NIN/A

 • TARGETA SEGURETAT SOCIAL DEL NIN/A (original i fotocòpia)

 • LLIBRE DE FAMÍLIA (original i fotocòpia de la pàgina pares i nin/a)

 • DNI, NIE o PASSAPORT PARES I NIN/A (original i fotocòpia)

 

 • 2 FOTOS CARNÉ (Educación Infantil)

 • 1 FOTO CARNÉ (Educación Primaria)

 • CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO DEL NIÑO/A

 • TARJETA SEGURIDAD SOCIAL DEL NIÑO/A (original y fotocopia)

 • LIBRO DE FAMILIA (original y fotocopia de la página padres y niño/a)

 • DNI, NIE o PASAPORTE PADRES Y NIÑO/A (original y fotocopia)

 

 


 

 

DIES

03 al 16 de maig: Presentació de sol.licituds als centres.

06 de juny: Publicació dels llistats provisionals.

06 al 08 de juny: Presentació de reclamacions.

11 de juny: Resolució de les reclamacions.

21 de juny: Publicació llistats definitius.

22 al 27 de juny: Matrícula Ed. Infantil i Primària.

 

DÍAS

03 a 16 de mayo: Presentación de solicitudes en los centros.

06 de junio: Publicación de las listas provisionales.

06 a 08 de junio: Presentación de reclamaciones.

11 de junio: Resolución de las reclamaciones.

21 de junio: Publicación listas definitivas.

22 a 27 de junio: Matrícula de Ed. Infantil y Primaria.