Este es el tríptico de las actividades extraescolares... Hay que añadir baloncesto y padel (pero depende de la cantidad de niños que se apunten) y bicillevant (que también precisa de un mínimo de niños para que se realice). ¡¡¡Animaros a participar!!!

 

activitats 2015-16 1000 

Salutacions a tots els pares i mares que formen part de la nostra AMIPA. Com ja sabeu l'assemblea general va ser el 29 de setembre. Per  mor de la baixa assistència i davant la necessitat d'informar-vos, s'ha convocat una assemblea extraordinària... ¡¡¡Us hi esperam!!!

 

Saludos a todos los padres y madres que formáis parte de nuestra AMPA. Como ya sabéis la asamblea general fue el 29 de septiembre. Debido a la baja asistencia y ante la necesidad de informaros, se ha convocado una asamblea extraordinaria... ¡¡¡Os esperamos!!!

 

assemblea extraordinaria 201510

Per la present es comunica que del dia 1 de juliol al dia 5 de setembre (ambdós inclosos) es podrà pagar la quota de socis (27€) de l'AMPA, corresponent al curs escolar 2015-2016, al Banc de Santander de la oficina de Cala d’Or, compte 0049 5563 52 2410925449.

Així mateix s’informa que l’Assemblea General per a socis serà dia 29 de setembre a les 17:20 h. en primera convocatòria i a les 17:30 h. en segona convocatòria.

Es prega dur el resguard bancari del pagament.

 


 

 

Por la presente se comunica que del día 1 de julio al día 5 de septiembre (ambos incluidos) se podrá pagar la cuota de socios (27€) del AMPA, correspondiente al curso escolar 2015-2016, en el Banco de Santander de la oficina de Cala d’Or, cuenta 0049 5563 52 2410925449-.

Y se informa que la Asamblea General para los socios será el día 29 de septiembre a las 17:20 h. en primera convocatoria y a las 17:30 h. en segunda convocatoria.

Se ruega traer el resguardo bancario del pago de la cuota.

 

Cala d’Or,15 de juny de 2015

La Junta Directiva

L'AMIPA organitza les activitats extraescolars que es realitzen durant tot el curs, a partir de les 16:00 h.

JUDO

 HORARI: dilluns i dimecres

 HORARIO: lunes y miércoles

GRUPO I: 16:00 – 17:00 h

CURSOS: Ed.Infantil yEd.Primaria

(45 € / anual)

FAMA, A BALLAR!

 HORARI: dimarts 16:30 - 17:30 h

               dijous 16:30 - 17:30 h

 HORARIO: martes 16:30 - 17:30 h

                  jueves 16:30 - 17:30 h

CURSOS: Ed. Primaria

(45 € / anual)

PINTURA

 HORARI: dimecres

 HORARIO: miércoles

GRUPO I: 16:00 – 17:00 h.

CURSOS:Ed. Primaria

(45 € / anual)

PSICODANSA

HORARI: dimarts 15:30 – 16:30h

              dijous 15:30 – 16:30h

HORARIO: martes 15:30 – 16:30h

                  jueves 15:30 – 16:30h

CURSOS: Ed.Infantil

(45 € / anual)

BÀSQUET

 HORARI: dimarts 16:00 – 17:00 h

              dijous 16:00 – 17:00 h

 HORARIO: martes 16:00 – 17:00h

                  jueves 16:00 – 17:00h

CURSOS: Ed. Primaria

(45 € / anual)

 

Opcional: Robótica Educativa

98 € trimestre - 1h semanal.