JUDO

 Estimular y practicar la responsabilidad, el autocontrol y la disciplina.

 

HORARIO: lunes y miércoles

HORARI: dilluns i dimecres

 GRUPO I: 16:00 – 17:00 h

 CURSOS: Ed.Infantil y Ed.Primaria

 (40 € / anual)

  

BATUKA

 Ejercitarse a través de secuencias coreográficas que combinan diversos géneros musicales y elementos de la gimnasia.

 

HORARIO: martes 17:30-18:30 h

                   miércoles 17:00-18:00 h

 HORARI: dimarts 17:30-18:30 h

                 dimecres 17:00-18:00 h

 CURSOS: Ed. Primaria

 (40 € / anual)

 

 PINTURA

 Desarrollar y practicar el arte a través de la pintura y sus técnicas.

 

HORARIO: miércoles

 HORARI: dimecres

 GRUPO I: 16:00 – 17:00 h.

 CURSOS: Ed. Primaria (1º a 6º)

 (40 € / anual)

 

 FUNKY JAZZ

 Conocer y practicar nuevos estilos de baile.

 

HORARIO: lunes 15:45 – 16:45

                                miércoles 15:30 – 16:30

 HORARI: dilluns 15:45 – 16:45

                            dimencres 15:30 – 16:30

 CURSOS: Ed.Infantil.

 (40 € / anual)

 

 OPCIONAL

 * Basket (grupo mínimo de 10 alumnos)

 * Paddel

 

 Activitats subvencionades per l'Associació de Veïns de Cala d'Or

 

---------

 

- Inscripció i pagament: de dia 1 al 15 d´OCTUBRE de 2016 al “Banco de Santander" de Cala d'Or.

- Nº de compte: 00495563522410925449, a nom de AMPA CEIP SANTA MARIA DEL MARS'ha d'anotar el nom de l’alumne, el curs i l'activitat extraescolar.

- Per poder realitzar l'activitat programada serà necessària la participació mínima de vuit a dotze alumnes, segons l'activitat.