Activitats extraescolars organitzades per l'AMIPA que es realitzaran durant el present curs escolar, a partir de les 16:00 h.

JUDO

HORARI: dilluns i dimecres

HORARIO: lunes y miércoles

GRUPO I: 16:00 – 17:00 h

CURSOS: Ed.Infantil yEd.Primaria

(45 € / anual)

 

FAMA, A BALLAR!

HORARI: dimarts 16:30 - 17:30 h

              dijous 16:30 - 17:30 h

HORARIO: martes 16:30 - 17:30 h

                  jueves 16:30 - 17:30 h

CURSOS: Ed. Primaria

(45 € / anual)

 

PINTURA

HORARI: dimecres

HORARIO: miércoles

GRUPO I: 16:00 – 17:00 h.

CURSOS:Ed. Primaria

(45 € / anual)

 

PSICODANSA

HORARI: dimarts 15:30 – 16:30h

              dijous 15:30 – 16:30h

HORARIO: martes 15:30 – 16:30h

                  jueves 15:30 – 16:30h

CURSOS: Ed.Infantil

(45 € / anual)

 

BÀSQUET

HORARI: dimarts 16:00 – 17:00 h

             dijous 16:00 – 17:00 h

HORARIO: martes 16:00 – 17:00h

                  jueves 16:00 – 17:00h

CURSOS: Ed. Primaria

(45 € / anual)

 

Opcional: Robótica Educativa

98 € trimestre - 1h semanal.