L'AMIPA organitza les activitats extraescolars que es realitzen durant tot el curs, a partir de les 16:00 h.

JUDO

 HORARI: dilluns i dimecres

 HORARIO: lunes y miércoles

GRUPO I: 16:00 – 17:00 h

CURSOS: Ed.Infantil yEd.Primaria

(45 € / anual)

FAMA, A BALLAR!

 HORARI: dimarts 16:30 - 17:30 h

               dijous 16:30 - 17:30 h

 HORARIO: martes 16:30 - 17:30 h

                  jueves 16:30 - 17:30 h

CURSOS: Ed. Primaria

(45 € / anual)

PINTURA

 HORARI: dimecres

 HORARIO: miércoles

GRUPO I: 16:00 – 17:00 h.

CURSOS:Ed. Primaria

(45 € / anual)

PSICODANSA

HORARI: dimarts 15:30 – 16:30h

              dijous 15:30 – 16:30h

HORARIO: martes 15:30 – 16:30h

                  jueves 15:30 – 16:30h

CURSOS: Ed.Infantil

(45 € / anual)

BÀSQUET

 HORARI: dimarts 16:00 – 17:00 h

              dijous 16:00 – 17:00 h

 HORARIO: martes 16:00 – 17:00h

                  jueves 16:00 – 17:00h

CURSOS: Ed. Primaria

(45 € / anual)

 

Opcional: Robótica Educativa

98 € trimestre - 1h semanal.