Per la present es comunica que del dia 1 de juliol al dia 5 de setembre (ambdós inclosos) es podrà pagar la quota de socis (27€) de l'AMPA, corresponent al curs escolar 2015-2016, al Banc de Santander de la oficina de Cala d’Or, compte 0049 5563 52 2410925449.

Així mateix s’informa que l’Assemblea General per a socis serà dia 29 de setembre a les 17:20 h. en primera convocatòria i a les 17:30 h. en segona convocatòria.

Es prega dur el resguard bancari del pagament.

 


 

 

Por la presente se comunica que del día 1 de julio al día 5 de septiembre (ambos incluidos) se podrá pagar la cuota de socios (27€) del AMPA, correspondiente al curso escolar 2015-2016, en el Banco de Santander de la oficina de Cala d’Or, cuenta 0049 5563 52 2410925449-.

Y se informa que la Asamblea General para los socios será el día 29 de septiembre a las 17:20 h. en primera convocatoria y a las 17:30 h. en segunda convocatoria.

Se ruega traer el resguardo bancario del pago de la cuota.

 

Cala d’Or,15 de juny de 2015

La Junta Directiva