INFORMACIÓ GENERAL

 

ASPECTES GENERALS

En el Centre s'imparteix:

  • 2n Cicle d'Educació Infantil (3, 4 i 5 anys)
  • Educació Primària (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è).

Les llengües catalana i castellana són les que l'alumne empra en els seus aprenentatges.

S'imparteix l'ensenyament de la llengua estrangera (anglès) a partir d'Educació Infantil 3 anys.

A Educació Primària es fa una àrea no lingüística en llengua anglesa ( educació física, educació artística o ciències naturals).

El Centre escolar planteja un model de gestió obert a la participació de tota la Comunitat Educativa.

Un dels objectius del Centre és treballar per la formació de l'alumne, la convivència i els valors.

Els edificis no tenen barreres arquitectòniques que dificultin els desplaçaments i l'edifici de primària disposa d'un ascensor.

Els pares/mares poden acudir al Centre el dia corresponent a parlar amb els professors/es.

A principi de curs es fa una reunió col·lectiva de pares/mares amb els tutors/es on s'informa del funcionament del Centre.

Durant cada trimestre es fa una entrevista individual amb els pares/mares dels alumnes (informes d'avaluació, desenvolupament de l'alumne... ).

 

HORARI LECTIU

  • De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

Es considera molt important l'assistència i la puntualitat a les classes. El Centre es tanca cinc minuts després de l'hora d'entrada.

El curs s'inicia el dia 1r de setembre i acaba el darrer dia del mes de juny. Les classes comencen (mitjans setembre) i acaben (mitjans juny) segons indicacions de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

Els períodes de vacances solen ser en acabar cada un dels tres trimestres i que coincideixen amb les festes de Nadal, Pasqua i l'acabament dels curs.

Durant el curs hi ha dies no lectius que són festes nacionals, de la Comunitat o de la localitat. 

 

 

Estàs aquí:El centre Informació general