Tasques i propostes de Tercer (A i B) per al 3r trimestre.

 • Setmana 4-8 de maig.

RECORDAU QUE LES TASQUES SÓN VOLUNTÀRIES PERÒ…
DE LA FEINA SURT EL PROFIT.

  • Matemàtiques voluntàries.

Fraccions. (continuació lliçons 10, 11 i 12)

  • Castellà voluntari.

Tema 10. (amb el tema 9)

(Proposta de distribució aproximada: 1 problema de mates cada dia; 1 fitxa de medi cada dos dies; 1 fitxa de català cada dos dies. Si es vol fer més feina: cada dia 1 problema de mates, una fitxa de medi i una de català)

(Propuesta de distribución aproximada: 1 problema de mates cada día; 1 ficha de medio cada dos días; 1 ficha de catalán cada dos días. Si se quiere hacer más trabajo: cada día 1 problema de mates, una ficha de medio y una de catalán)

 • SETMANES del 8 al 19 de juny

Informació dels resultats de la 2a avaluació

A partir de demà podran consultar els informes amb els resultats de la segona avaluació dels seus fills. Per a veure’ls pot elegir entre:

 1. Entrar al  Gestib, els pares que en són usuaris.
 2. Solicitar-lo al tutor via correu electrònic.
 3. Cridar al telèfon 971 659 578, en el següent horari:
  • de 10:00 – 13:00 hores, els dies 6 i 7

A partir de mañana los informes con los resultados de la segunda evaluación de sus hijos estarán a su disposición. Para poder verlos puede elegir entre: 

 1. Entrar en el Gestib, los padres que sean usuarios del mismo.
 2. Solicitarlo al tutor vía correo electrónico.
 3. Llamar al teléfono 971 659 578,  en el siguiente horario:
  • de 10:00 – 13:00 horas, los días 6 y 7

1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th & 6th: Quest Quizz. Voluntary

 
Here you have some extra quizz. Follow the instructions below.
A continuació uns links usuaris i contrasenyesamb més activitats interactives de Quest. Recordau que  heu de concedir permisos a sa web i Flash Player per tal que puguin veure es contingut, (adalt a l’esquerra):

 1. Primaria:
 2. 1º Link:                 Llegeix més»