Tasques i propostes de Quart per al 3r trimestre

Quinzena del 5 al 15

Aquestes són les tasques

Haureu de consultar les fitxes de reforç de Naturals i els textos de Castellà, si no els teniu.

També hi trobareu els solucionaris de la tercera quinzena.

Finalment vos indicam les fotos de comprovacions que heu d’enviar a les tutores.

Quinzena del 18 al 29

Aquestes són les feines

Haureu de consultar de castellano las instrucciones, de Català el mapa de Cala d’Or i la comprensió oral de “La llavoreta”, de Socials: la hidrosfera , el paisatge, i el relleu de les Illes Balears. 

Finalment vos indicam les fotos de comprovacions de la 4ª quinzena que heu d’enviar.

Quinzena 6èna, del 2 al 12 de juny.

Aquestes són les tasques.

Haureu de consultar els següents textos: “Els set cavallers de colors”, (si no el teniu) la fitxa de Conèixer el municipi de Santanyí i la proposta de sortida familiar pel municipi, (si vos interesa i la voleu fer).

Aquí hi ha la relació de fotos-comprovacions de feines realitzades durant la  5èna quinzena, (del 18 al 29 de maig).

Aquestes són les correccions de les activitats de la tercera quinzena.

Solucionari de Matemàtiques. Solucionario de Castellano. Solucionari de Naturals. Solucionari de Socials.

Aquestes són les correccions de les activitats de la quarta quinzena.

Solucionari de Matemàtiques, Solucionario de Castellano, Solucionari de Naturals.

Aqui vos deixam les solucions de les activitats de la cinquena quinzena (del 18  al 29 de maig).

Solucionari del llibre de  Matemàtiques   i del Quadernet Nº 14, Solucionario de Castellano, Solucionari de Català, Solucionari de Naturals i de Socials.

Informació dels resultats de la 2a avaluació

A partir de demà podran consultar els informes amb els resultats de la segona avaluació dels seus fills. Per a veure’ls pot elegir entre:

  1. Entrar al  Gestib, els pares que en són usuaris.
  2. Solicitar-lo al tutor via correu electrònic.
  3. Cridar al telèfon 971 659 578, en el següent horari:
    • de 10:00 – 13:00 hores, els dies 6 i 7

A partir de mañana los informes con los resultados de la segunda evaluación de sus hijos estarán a su disposición. Para poder verlos puede elegir entre: 

  1. Entrar en el Gestib, los padres que sean usuarios del mismo.
  2. Solicitarlo al tutor vía correo electrónico.
  3. Llamar al teléfono 971 659 578,  en el siguiente horario:
    • de 10:00 – 13:00 horas, los días 6 y 7